.Anlaget att stå för vilt har från början aldrig beaktats i aveln.

Från den jaktliga litteraturen vet man att det redan sedan århundraden tillbaka har funnits jakthundar som liknar dagens

wachtelhund och som använts för att stöta upp vilt. Även beteckningen ”wachtelhund” kan beläggas historiskt.

Den stamboksförda aveln av rasen wachtelhund började kring sekelskiftet. Rasens stamfader var ”Lord Augusta 1834 L”, som

kom från Staufenberg i Sydbayern och rasaveln började med ett par tikar som passade till honom.

Till att börja med förekom endast bruna (ibland med vita tecken) och vita och bruna hundar,de senare i sällsynta fall med små röda tan-tecken på huvud och ben.

Genom tiken ”Baby auf der Schanze 1838 L” kom brunskimmelfärgen in i aveln.

Rudolf Fries (R.F.), som under decennier hade ett avgörande inflytande på wachtelhundsaveln, genomdrev att aveln mellan färgvarianterna brunt och brunskimmel skulle hållas åtskild.

Han skapade därmed, trots den snäva avelsbasen vid starten, den väsentliga förutsättningen för att genom målinriktade parningar inom de bägge färggrupperna förhindra inavelsskador.

Att hålla de bägge färggrupperna åtskilda tycktes också meningsfullt med tanke på de något olika egenskaperna hos hundarna.

De bruna som kortdrivande,lättare att föra såttroget och brunskimmel som mera långdrivande.

Skillnaderna ifråga om egenskaper kan numera inte längre ansesvara tillförlitliga kännetecken för de båda grupperna, eftersom

det med tiden, av olika skäl, har gjorts åtskilliga parningar mellan färgerna. Generellt syftar dock åtskillnaden av färggrupperna än

idag till att uppehålla en icke besläktad genreserv inom rasen.

Wachtelhunden har avlats och avlas uteslutande av jägare för jägare som en kortdrivande och stötande, mångsidig jakthund.

Helhetsintryck

Wachtelhunden är en medelstor, långhårig, mycket muskulös stötande och kortdrivande hund med ädelt huvud och kraftig

benstomme. Sammantaget skall den vara mer långsträckt än högoch den får aldrig verka högställd

Uppförande och karaktär

Wachtelhunden är livlig med mycket stor jaktlust, vänlig och med ett stabilt psyke, mycket läraktig och anpassningsbar.

 Rasen skall vara frimodig och utan aggressivitet.Wachtelhunden är en jakthund som

- har en stark vilja att finna vilt

- är spårvillig och spårsäker

- har ett ärligt drevskall

- har bra näsa

- är apporteringsvillig och har vattenpassion

- har vilt- och rovdjursskärpa

- med lämplig träning och bra förararbete, jagar självständigt,vidsökt och såttroget; är tillförlitlig vid eftersök på skadat vilt 

   och som  apportör, som kortdrivare och mångsidig jakthund i täckt terräng, företrädesvis i skog och vatten.